Organic & Natural Expo 2011 เปิดตัวแบบไม่พร้อม

งาน Organic & Natural Expo 2011 ที่เพิ่งเสร็จสิ้นไป แม้ว่าจะประสบความสำเร็จในเบื้องต้น แต่หลายคนที่ได้ไปเข้าร่วมงานต่างก็รู้สึกว่า น่าจะจัดได้ดีกว่านี้  เพราะที่จริงได้มีการเตรียมจัดงานนี้มานานพอควร แต่ไม่รู้ด้วยเหตุผลประการใด ทำให้งานแสดงสินค้า ที่หลายคนคาดหวังว่า จะเป็นงาน “เรือธง” ของเกษตรอินทรีย์ไทยกลับดูกร่อยๆ ไป

เริ่มตั้งแต่สัดส่วนของออร์แกนิคในงานที่มีค่อนข้างน้อย  ถ้าดูจากจำนวนบูธทั้งหมดที่มีกว่า 150 บูธ มีเพียง 30 กว่าบูธเท่านั้นที่มีสินค้าเกษตรอินทรีย์จำหน่าย ที่เหลือเป็นผลิตภัณฑ์ประเภท OTOP ที่แม้ว่าน่าสนใจ แต่ทำให้งานนี้ค่อนไปทางงาน OTOP มากกว่างานออร์แกนิค  ส่วนบูธที่เป็นคลีนิคให้บริการความรู้ก็ไม่ได้มีเนื้อหาอะไรที่น่าสนใจเท่าไหร่นัก เพราะไม่มีผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญอยู่ประจำบูธเหล่านี้

ส่วนกิจกรรมการประชุม หรือ Organic Symposium ซึ่งในแผนระยะแรก จะจัดขึ้นพร้อมกับงาน Organic & Natural Expo 2011 นี้ ก็ถูกเลื่อนออกไปจัดในช่วงปลายเดือนสิงหาคมแทน ซึ่งทำให้ภาพงานโดยรวมจืดจางไป

อย่างไรก็ดี ต้องยอมรับว่า ความคิดริเริ่มในการจัดงาน Organic & Natural Expo ของกระทรวงพาณิชย์นี้เป็นสิ่งที่ดี เพราะเป็นงานแสดงสินค้าครั้งแรกในประเทศไทย ที่มีการจัดพื้นที่สำหรับเกษตรอินทรีย์โดยเฉพาะ  หวังว่า ในปีถัดๆ ไป จะยังมีการจัดงานเช่นนี้ขึ้นอีก และบทเรียนจากการจัดงานในปีนี้จะถูกสรุป และนำไปใช้ปรับปรุงการจัดงานในปีต่อๆ ไปด้วย