Fair Trade Town เมืองแฟร์เทรด

เมื่อ 15 ปีก่อน กลุ่มแฟร์เทรดในเมืองการ์สแตง (Garstang) ที่เป็นเมืองเล็กๆ ในประเทศอังกฤษ ได้ริเริ่มกิจกรรมรณรงค์แฟร์เทรดในเมืองของตัวเอง เพื่อให้ชาวเมืองและองค์กรต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในเมืองได้มีโอกาสรู้จักกับแฟร์เทรด รวมทั้งหันมาสนับสนุนผลิตภัณฑ์แฟร์เทรด ไม่ว่าจะเป็นร้านค้า สำนักงานธุรกิจเอกชน โรงเรียน โบสท์ และสภาเมือง  จากจุดเริ่มต้นเล็กๆ นี้เอง ที่ได้ขยายตัวมาจนกลายเป็นขบวนการระดับโลก ที่มีเมืองต่างๆ กว่า 1647 เมืองใน 27 ประเทศทั่วโลก (ดูรายชื่อเมืองเหล่านี้ได้ที่ link) ที่ประกาศตัวว่าเป็นเมืองแฟร์เทรด

หนึ่งในเงื่อนไขของการประกาศว่าเป็นเมืองแฟร์เทรดก็คือ การที่หน่วยงานภาครัฐจัดทำนโยบายและดำเนินการในทางปฏิบัติในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์แฟร์เทรด (public procurement)  ยกตัวอย่าง นโยบายการจัดซื้อผลิตภัณฑ์แฟร์เทรดของเมืองออสโล (นอร์เวย์) มัลเมอ (สวีเดน) ฮันโนเวอร์ (เยอรมัน) โดยหน่วยราชการในท้องถิ่น ทำให้ยอดจำหน่ายสินค้าแฟร์เทรดในเมืองเหล่านี้สูงกว่ายอดเฉลี่ยในระดับประเทศหลายเท่าตัว  หรือนโยบายการจัดซื้อกาแฟแฟร์เทรดของเมือง Karlstadt (เยอรมัน) ทำให้อัตราการบริโภคกาแฟแฟร์เทรดของหน่วยงานท้องถิ่นเพิ่มจาก 5% เป็น 75% ในเวลาเพียงไม่กี่ปี

ในช่วงระหว่างวันที่ 4 – 5 กรกฎาคมที่ผ่านมา มีการจัดประชุมนานาชาติเมืองแฟร์เทรดครั้งที่ 9 ที่เมืองบริสตอล ในประเทศอังกฤษ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกว่า 250 คนจาก 21 ประเทศ  เมืองบริสตอลนี้ได้รับเลือกให้เป็นเมืองหลวงสิ่งแวดล้อมของยุโรป (European Green Capital) ในปี 2558

สำหรับในภูมิภาคเอเชีย มีเมืองที่ได้ประกาศตัวเป็นเมืองแฟร์เทรดแล้วคือ เมืองคุมาโมโต้ (ญี่ปุ่น)