อียูนำเข้าอาหารออร์แกนิคเพิ่มขึ้น 0.4%

รายงานสรุปตลาดเกษตรยุโรป (EU Agricultural Market Briefs) ที่เพิ่งเผยแพร่เมื่อต้นเดือนมิถุนายนนี้ สรุปข้อมูลการนำเข้าอาหารเกษตอินทรีย์ของปี 2562 รวม 3.24 ล้านตัน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าเพียง 0.4% โดยกลุ่มสินค้าที่มีปริมาณการนำเข้าเพิ่มขึ้นมากคือ เครื่องดื่ม (54.1%) สัตว์น้ำ (31.5%) และอาหารพร้อมบริโภค (21.4%) และมีกลุ่มสินค้าในกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ (commodities เช่น ธัญพืช น้ำมันพืช น้ำตาล นมผง กาแฟที่ยังไม่ได้คั่ว และโกโก้) เพียงกลุ่มเดียวที่ปริมาณนำเข้าลดลง (-5.7%)

 

สินค้านำเข้า (โดยมูลค่า) 2 กลุ่มใหญ่ คือ สินค้าปฐมภูมิอื่นๆ (Other primary) และสินค้าโภคภัณฑ์ รวมกันมีสัดส่วนกว่า 81%

 

ประเทศที่นำเข้าสินค้าออร์แกนิคมาก 4 ลำดับแรก คือ เนเธอร์แลนด์ (32%) อังกฤษ (12%) เยอรมัน (13%) และเบลเยี่ยม (11%) ส่วนประเทศผู้ผลิตที่ขายอาหารออร์แกนิคให้ยุโรป 5 อันดับแรก คือ จีน เอควาดอร์ โดมินีกัน ยูเครน และตุรกี

 

ส่วนประเทศไทย เราเป็นผู้ส่งสินค้าออร์แกนิคให้ยุโรปอันดับที่ 23 โดยในปี 2562 ส่งขายให้ยุโรป 30,415 ตัน (ลดลงจากปีก่อนเล็กน้อย ที่ส่งขาย 31,872 ตัน) ซึ่งสินค้าในกลุ่มน้ำตาลเป็นสินค้าที่ยุโรปนำเข้าจากประเทศไทยมากที่สุด (10,400 ตันในปี 2562) อันดับ 2 คือ ข้าวออร์แกนิค (10,000 ตัน)

สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากรายงาน EU Agricultural Market Briefs Number 17, EU imports of organic agri-food products : Key Developments in 2019 [ดาวน์โหลด]