23 กันยายน “วันเกษตรอินทรีย์ยุโรป”

[23 ก.ย. 64 กรุงบรัสเซลล์] สภาเกษตรและประมงยุโรป (Agriculture and Fisheries Council) ร่วมกับกรรมธิการเกษตรยุโรป (European Commissioner for Agriculture) และสภาสหภาพยุโรป (European Parliament) ได้ร่วมลงนามคำประกาศให้วันที่ 23 กันยายน ของทุกปีเป็นวันเกษตรอินทรีย์ยุโรป

วันที่ 23 กันยายนปีนี้เป็นวันศารทวิษุวัต (สาด-ทะ-วิ-สุ-วัด) (Autumnal Equinox) คือเป็นวันที่พระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวันตกพอดี จึงทำให้ช่วงเวลากลางวันเท่ากับกลางคืนพอดี นอกจากนี้ ยังเป็นวันที่ประเทศทางซีกโลกเหนือย่างเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วง ส่วนซีกโลกใต้เข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิ (โดยปกติ วันศารทวิษุวัตนี้จะตรงกับวันที่ 22 หรือ 23 กันยายน)

การกำหนดวันเกษตรอินทรีย์นี้จะใช้เป็นจุดโฟกัสให้กับขบวนการเกษตรอินทรีย์ในยุโรปเป็นวันรณรงค์ให้กับผู้บริโภคและสาธารณชนเกี่ยวกับความสำคัญของเกษตรอินทรีย์