ปีนี้งดจัด Biofach Southeast Asia

Nürnberg Messe ผู้จัดงานแสดงสินค้าออร์แกนิคที่ใหญ่ที่สุดในโลกประกาศงดการจัดงาน Biofach Southeast Asia เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ท่ามกลางข่าวลือว่า ผู้บริหารระดับสูงหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเปลี่ยนนโยบาย ไม่สนใจที่จะสนับสนุนการจัดงานแสดงสินค้าเกษตรอินทรีย์ระดับภูมิภาคอาเซียนในประเทศไทยอีก ทำให้งาน Biofach Southeast Asia ซึ่งได้จัดมาต่อเนื่องกัน 2 ปีจะต้องงดจัดในปีนี้ และถ้านโยบายของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องยังคงไม่เปลี่ยนแปลง เราอาจไม่เห็นการจัดงานเช่นนี้ในเมืองไทยอีก

อนึ่ง ปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิค19 เพิ่งเป็นกระแสภายหลังการตัดสินใจเลื่อนการจัดงาน จึงไม่ใช่ปัจจัยสำคัญในการพิจารณาการงดการจัดงานครั้งนี้

ทางกรรมการสมาคมการค้าเกษตรอินทรีย์ไทยแสดงความเป็นห่วงกังวลต่อปัญหาความไม่นิ่งของนโยบายของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งน่าจะเป็นการตัดสินใจของผู้บริหารองค์กรเพียงฝ่ายเดียว ไม่ได้มีการปรึกษาหารือกับผู้เอกชน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ แต่อย่างใด ซึ่งยิ่งตอกย้ำความไม่เป็นระบบ/อัันหนึ่งอันเดียวกันของภาคราชการไทยต่อการสนับสนุนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของประเทศ