สนใจเรียนรู้เรื่องการปลูกผักออร์แกนิค

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เกษตรอินทรีย์ 201 ผักออร์แกนิค” เรียนไป ทำไป ช่วยกันไป
30 มี.ค. – 1 เม.ย. 61, ไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย
จัดโดย วิสาหกิจชุมชนไร่เชิญตะวัน และมูลนิธิสายใยแผ่นดิน / กรีนเนท

เรียนรู้
* หลักการเกษตรอินทรีย์
* การจัดการดิน ปุ๋ย ธาตุอาหาร และจุลินทรีย์
* การจัดการห่วงโซ่ผักและการวางแผนการปลูก
* การออกแบบสวน/ฟาร์ม ตามแนวเพอร์มาคัลเชอร์

ฝึกปฏิบัติ
* การทำปุ๋ยหมักแบบต่างๆ สำหรับฟาร์มปลูกผัก
* การเพาะกล้าผักแบบต่างๆ
* ออกแบบปรับปรุงฟาร์มของไร่เชิญตะวัน

ค่าลงทะเบียนท่านละ 4,000 บาท (ไม่รวมที่พัก)

ดูรายละเอียดและเอกสารลงทะเบียนที่ [download]

Attachment ขนาด
1802 CTW vegey training final.doc 47 KB