จีน-นิวซีแลนด์ลงนามในข้อตกลงยอมรับการตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์
[15 พ.ย. 59] หน่วยงานที่ดูแลการตรวจรับรองมาตรฐานของประเทศจีน Certification and Accreditation Administration of People Republic of China (CNCA) และกระทรวงอุตสาหกรรมพื้นฐาน (Ministry for Primary Industries) ได้ลงนามในข้อตกลงทวิภาคีในการยอมรับระบบการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ซึ่งกันและกัน ซึ่งทำให้ผลผลิตที่ได้รับการตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานของแต่ละประเทศสามารถได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของอีกฝ่ายได้ ส่งผลให้สินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ผลิตในประเทศแต่ละฝ่าย สามารถส่งออกไปจำหน่ายในอีกประเทศหนึ่ง โดยไม่จำเป็นต้องได้รับการตรวจรับรองซ้ำอีก   การลงนามในข้อตกลงทวิภาคีนี้เป็นข้อตกลงแรกที่ประเทศจีนกับต่างประเทศ ซึ่งนอกจากประเทศนิวซีแลนด์แล้ว จีนอยู่ในระหว่างการประเมิน เพื่อจัดทำข้อตกลงในลักษณะเดียวกันกับประเทศเดนมาร์ค อังกฤษ และประเทศไทย  แหล่งข่าวในจีนที่ให้ข้อมูลกับกรีนเนทระบุว่า กรณีของประเทศไทยน่าจะค่อนข้างยาก เพราะจากการประเมินระบบของประเทศไทย (ระบบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) ทางจีนพบข้อบกพร่องและจุดอ่อนค่อนข้างมาก

ตลาดออร์แกนิคในประเทศจีนเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว จนน่าจะเป็นตลาดที่ใหญ่อันดับ 4 ของโลก รองจากสหรัฐอเมริกา เยอรมัน และฝรั่งเศส  จากข้อมูลประมาณการคาดว่า ตลาดออร์แกนิคจีนในปี 2558 น่าจะมูลค่าประมาณ 8,780 ล้านเหรียญ