13 หน่วยงานตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ที่ขึ้นทะเบียนกับยุโรปที่ตรวจในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 55 คณะกรรมาธิการเกษตรอินทรีย์ของสหภาพยุโรปได้ประกาศ (Commission Implementing Regulation No 508/2012) ผลการขึ้นทะเบียนหน่วยตรวจรับรองที่สามารถให้บริการตรวจสอบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบทัดเทียมตามเกณฑ์มาตรฐานของสหภาพยุโรปได้ โดยได้ตีพิมพ์ระเบียบใหม่นี้ใน Official Journal of the European Union เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 55

หน่วยตรวจรับรองที่ผ่านการขึ้นทะเบียนของคณะกรรมาธิการเกษตรอินทรีย์สภายุโรป ที่สามารให้บริการตรวจสอบรับรองเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานทัดเทียมเกษตรกอินทรีย์ยุโรป กับผู้ประกอบการในประเทศไทยในปัจจุบัน คือ

 1. สำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท) ไทย
 2. Australian Certified Organic ออสเตรเลีย
 3. Ecocert ฝรั่งเศส
 4. Control Union Certification เนเธอร์แลนด์
 5. CERES Certification of Environmental Standards เยอรมัน
 6. Bio Latina Certificadora เปรู
 7. Bioagricert อิตาลี
 8. BCS Öko-Garantie เยอรมัน
 9. Soil Association Certification อังกฤษ
 10. QC&I เยอรมัน
 11. Istituto Certificazione Etica e Ambientale -ICEA อิตาลี
 12. Institute for Marketecology (IMO) สวิสเซอร์แลนด์
 13. IMO Control Private อินเดีย