เครือข่ายร้านแฟร์เทรดยุโรป NEWS!

NEWS! หรือ Network of European Worldshops ก่อตั้งขึ้นในปี 2537 เพื่อทำหน้าที่ในการประสานงานและเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างร้านแฟร์เทรด Worldshop ในยุโรป

ร้านแฟร์เทรดในแต่ละประเทศในยุโรปจะรวมตัวกันเป็นเครือข่ายระดับชาติอยู่แล้ว  NEWS! จึงเป็นการรวมตัวกันของเครือข่ายระดับประเทศของร้านแฟร์เทรด ซึ่งในปัจจุบันมีสมาชิกจาก 13 ประเทศ คือ ออสเตรีย, เบลเยี่ยม, เดนมาร์ค, ฟินแลนด์, ไอร์แลนด์, อิตาลี,  ฝรั่งเศส, เยอรมัน, เนเธอร์แลนด์, สเปน, สวีเดน, สวิตเซอร์แลนด์, อังกฤษ ซึ่งทั้งหมดรวมกันมีสมาชิกที่เป็นร้านแฟร์เทรด Worldshop มากถึง 2,500 ร้าน

เครือข่าย NEWS! จะประสานงานกิจกรรมการรณรงค์และการให้ความรู้กับสาธารณะ รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาความเป็นมืออาชีพของร้านแฟร์เทรดต่างๆ

ตุลาคม 2551 NEWS! ได้ปรับองค์กร ให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของคณะทำงานของ WFTO ยุโรป