เกษตรอินทรีย์เติบโตอย่างมั่นคงทั่วโลก
จากข้อมูลในหนังสือเกษตรอินทรีย์รายปี The World of Organic Agriculture. Statistics and Emerging Trends 2015 ที่มีคุณ Helga Willer และ Julia Lernoud เป็นบรรณาธิการ (จัดพิมพ์ร่วมโดย FiBL และ IFOAM) ระบุถึงการเติบโตของทั้งการผลิตและตลาดเกษตรอินทรีย์โลก (ข้อมูลปี 2556) โดยในด้านการผลิต มีเกษตรกรกว่า 2 ล้านครอบครัวทั่วโลกที่ทำการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ โดยมีพื้นที่รวมกันกว่า 269.375 ล้านไร่ ซึ่งประเทศที่มีผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์มากที่สุด 3 ลำดับแรก ยังคงเป็นประเทศเดิม คือ อินเดีย (650,000 ครอบครัว) ยูกานดา (189,610 ครอบครัว) และเม็กซิโก (169,703 ครอบครัว) แต่ประเทศที่ครองแชมป์ มีพื้นที่เกษตรอินทรีย์อินทรีย์มากที่สุด คือ ออสเตรเลีย (107.5 ล้านไร่) อาร์เจนตินา (20 ล้านไร่) และสหรัฐอเมริกา (13.75 ล้านไร่)  ในขณะที่ตลาดเกษตรอินทรีย์โลกก็เติบโตขึ้นจนมีมูลค่ามากถึง 72,000 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 2.3 ล้านล้านบาท)

 

การขยายตัวของพื้นที่เกษตรอินทรีย์ในปี 2556 กว่า 30 ล้านไร่ เกิดจากการที่เกษตรกรผู้เลี้ยงวัวในประเทศออสเตรเลียได้ปรับเปลี่ยนระบบการ ผลิตเป็นเกษตรอินทรีย์  ในขณะที่พื้นที่การผลิตเกษตรอินทรีย์ในอาฟริกาขยายตัวเกือบ 7% และในทวีปเอเชีย 6.5%  ในส่วนของตลาดเกษตรอินทรีย์โลก ก็เช่นกัน  ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (2547-56) ตลาดเกษตรอินทรีย์ได้ขยายตัวกว่า 2.5 เท่า ทั้งๆ ที่ในช่วงดังกล่าว เกิดวิกฤติเศรษฐกิจทั้งในสภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา  ในปัจจุบัน เศรษฐกิจยุโรปเริ่มฟื้นตัว ซึ่งน่าจะทำให้ตลาดเกษตรอินทรีย์โลกมีแนวโน้มของการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ตลาดออร์แกนิคในสหรัฐอเมริกาขยายตัวตลอดช่วง 10 ปี และปัจจุบัน เป็นตลาดเกษตรอินทรีย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก (35,000 ล้านเหรียญ) และคาดกันว่า  ตลาดในสหรัฐน่าจะโตได้มากกว่า 11% ในปี 2557-58 นี้