สมาพันธ์เกษตรอินทรีย์ไทย พีจีเอส จับมือกระทรวงเกษตรฯ เคลื่อน PGS
         [19 เม.ย. 61 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์] สมาพันธ์เกษตรอินทรีย์ไทย พีจีเอส ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม
        (ParticipatoryGuarantee Systems : PGS) ระหว่างนายกฤษฎา บุญราช รมต. และนายวิฑูรย์ เรืองเลิเพราะศปัญญากุล ประธานสมาพันธ์ฯ โดยมีนายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รมช. และนายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวง และ ว่าที่ร.ต. สมพูนทรัพย์ กล้า
วิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นสักขีพยาน

บันทึกข้อตกลงร่วมนี้ถือเป็นนวัฒกรรมใหม่ของการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ไทย ในลักษณะของการทำร่วมกันระหว่างเอกชน-รัฐ ที่ภาคเอกชนจะเป็นผู้ดำเนินงาน ในขณะที่ภาครัฐจะเป็นผู้สนับสนุน ซึ่งในข้อตกลงนี้ ได้กำหนดเป้าหมายการเพิ่มพื้นที่การผลิตเกษตรอินทรีย์-เกษตรยั่งยืนสูงถึง 5 ล้านไร่ ภายในปี 2564

สมาพันธ์เกษตรอินทรีย์ไทย พีจีเอส เป็นการรวมตัวของหลายหน่วยงาน/เครือข่าย ที่มีกิจกรรมสนับสนุน/ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์โดยการรับรองแบบมีส่วนร่วม เช่น เครือข่ายไทยพีจีเอสออร์แกนิกพลัส เครือข่ายสุขใจออร์แกนิคพีจีเอส, เครือข่ายอาหารเพื่อเพื่อน, เครือข่ายสามพรานโมเดล, มูลนิธิข้าวขวัญ, เครือข่ายเลมอนฟาร์ม organic พีจีเอส, เครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืน, คนกล้าคืนถิ่น YSF, มกสร. PGS, เครือข่าย PGS นครชัยบุรินทร์, เครือข่าย PGS จันทบุรี, Heart Core Organic ปันอยู่ปันกิน, เป็นต้น