พื้นที่เกษตรอินทรีย์โลกโตกว่า 15% ตลาดโต 12% (ปี 2559)
     รายงานสถิติเกษตรอินทรีย์ (The World of Organic Agriculture: Statistics and Emerging Trends 2018) ที่จัดพิมพ์โดยสถาบันวิจัยเกษตรอินทรีย์ (Research Institute of Organic Agriculture – FiBL) ในสวิสเซอร์แลนด์และ IFOAM – Organics International แสดงการขยายตัวของพื้นที่การผลิตเกษตรอินทรีย์โลกที่เพิ่มขึ้นกว่า 46.9 ล้านไร่ในช่วงระหว่างปี 2558-59  โดยข้อมูลปีล่าสุด (2559)  ใน 178 ประเทศทั่วโลก มีพื้นที่เกษตรอินทรีย์รวมกันกว่า 361.25 ล้านไร่ โดย 3 ประเทศที่มีพื้นที่เกษตรอินทรีย์ยังคงเป็นประเทศเดิมๆ คือ ออสเตรเลีย (170 ล้านไร่) อาร์เจนตินา (18.75 ล้านไร่) และจีน (14.38 ล้านไร่)

ส่วนจำนวนเกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์ก็เพิ่มเป็น 2.7 ล้านครอบครัว ซึ่งเพิ่มขึ้นในสัดส่วนใกล้เคียงกัน คือ 12.5%  โดยประเทศที่มีเกษตรกรทำเกษตรอินทรีย์มากที่สุด คือ อินเดีย (835,200 ฟาร์ม) ยูกานดา (210,352 ฟาร์ม) และเม็กซิโก (210,000 ฟาร์ม)

ในส่วนของตลาดออร์แกนิค จากการประเมินของบริษัท Ecovia Intelligence ตลาดออร์แกนิคในปี 2559 น่าจะมีมูลค่ากว่า 80,000 ล้านยูโร โดยตลาดใหญ่ที่สุดอยู่ที่สหรัฐ มีมูลค่าสูงถึง 38,900 ล้านยูโร  รองลงมาคือตลาดออร์แกนิคในเยอรมัน (9,500 ล้านยูโร) ฝรั่งเศส (6,700 ล้านยูโร) และจีน (5,900 ล้านยูโร)

 

ดูข้อมูล หรือสั่งซื้อหนังสือได้ที่ link