ตลาดเกษตรอินทรีย์ในไทยส่วนใหญ่เป็นสินค้านำเข้า
จากการสำรวจโดยกรีนเนท (ในช่วงเดือนมกราคม – กันยายน 2554) พบว่า มีสินค้าออร์แกนิควางจำหน่ายในร้านต่างๆ ในประเทศไทย (สำรวจ 16 ร้าน) จำนวน 432 รายการ โดยเกือบ 58% ของสินค้าออร์แกนิคที่วางจำหน่ายเป็นสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศ ที่เหลือเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศ  แต่ถ้าไม่นับรวมผักและผลไม้สด (ซึ่งส่วนใหญ่ผลิตในประเทศ) สัดส่วนของสินค้าออร์แกนิคที่นำเข้าจากต่างประเทสจะสูงถึง 85% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงตลาดเกษตรอินทรีย์ในไทยได้พัฒนาไปค่อนข้างมากกว่าการผลิต ผู้บริโภคในประเทศต้องการผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเกินกว่าการผลิตที่มีอยู่ในประเทศ

นอกจากนี้ ยังพบว่า เกือบ 91% ของสินค้า (393 รายการ) ได้รับการรับรองมาตรฐาน มีเพียง 9% เท่านั้นที่มีการกล่าวอ้างว่าเป็นสินค้าออร์แกนิค โดยไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ตลาดเกษตรอินทรีย์ไทยให้ความสำคัญกับการตรวจรับรองมาตรฐานในการกล่าวอ้างถึงความเป็นเกษตรอินทรีย์

ประเภทสินค้าออร์แกนิคที่มีการวางจำหน่ายมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากธัญพืช (66) เครื่องดื่ม (56) ผักสด (45) เครื่องปรุงอาหาร (42) และขนม (32)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ “ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคที่จำหน่ายในประเทศไทย