ตลาดออร์แกนิคในอเมริกโตขึ้น 11%
จากการสำรวจของสมาคมการค้าเกษตรอินทรีย์ สหรัฐอเมริกา (Organic Trade Association – OTA) ที่เพิ่งเผยแพร่เมื่อ 15 เมษายนที่ผ่านมา ตลาดออร์แกนิคในสหรัฐอเมริกาขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2557 ที่ผ่านมา ตลาดเติบโตมากถึง 11.3% ทำให้ตลาดออร์แกนิคในอเมริกามีมูลค่ารวมราว 39.1 พันล้านเหรียญ (กว่า 1.29 ล้านล้านบาท) โดยอาหารออร์แกนิคมีมูลค่าทางการตลาดราว 35.9 พันล้านเหรียญ (ขยายตัว 11%) และสินค้าที่ไม่ใช่อาหารมีมูลค่า 3.2 พันล้านเหรียญ (ขยายตัว 14%) ทำให้อาหารออร์แกนิคมีส่วนแบ่งทางการตลาดรวมกันเกือบ 5% ของตลาดผลิตภัณฑ์อาหารโดยรวมขอประเทศ

นอกจากนี้ ในการสำรวจพบว่า ผู้บริโภคที่เลือกซื้อสินค้าออร์แกนิคนั้นมาจากทุกกลุ่มรายได้และทุกกลุ่มเชื้อชาติ  ประชากรส่วนใหญ่ ในทุกรัฐเลือกซื้ออาหารออร์แกนิค ในบางรัฐเกือบถึง 90% ของประชากรที่เลือกซื้ออาหารออร์แกนิค

ผักและผลไม้ออร์แกนิคยังคงเป็นกลุ่มสินค้าที่ขายดีที่สุด โดยในปีที่ผ่านมา มียอดขายสูงถึง 13 พันล้านเหรียญ ขยายตัวขึ้นจากปีก่อน 12% และครองสัดส่วนกว่า 36% ของตลาดอาหารออร์แกนิค และมีส่วนแบ่งทางการตลาด 12% ของตลาดผักและผลไม้โดยรวมของประเทศ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของ OTA [link]