IFOAM จัดประชุมวิชาการ Organic World Congress ที่เกาหลี

IFOAM หรือสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (International Federations of Organic Agriculture Movements) เป็นองค์กรระหว่างประเทศภาคเอกชน ที่มีสมาชิกกว่า 700 องค์กรในกว่า 150 ประเทศทั่วโลก  ในทุกๆ 3 ปี IFOAM จะจัดงานประชุมวิชาการ Organic World Congress ซึ่งจะหมุนเวียนจัดในประเทศต่างๆ โดยในปีนี้ เป็นการประชุมครั้งที่ 17 ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองนำยังจู (Namyangju) ประเทศเกาหลี ในระหว่างวันที่ 26 กันยายน – 1 ตุลาคม 2554 โดยในช่วงวันที่ 26 – 27 กันยายน เป็นการสัมมนาในหัวข้อพิเศษ (pre-conference) เช่น การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เครื่องสำอาง โสม เมล็ดพันธุ์ ชา สิ่งทอ เกษตรในเมือง และไวน์ โดยการประชุมใหญ่เริ่มในวันที่ 28 กันยายน

ในพิธีเปิดการประชุม มีบุคคลสำคัญของประเทศเกาหลีที่เข้าร่วมงาน เช่น รัฐมนตรีอาหาร เกษตร ป่าไม้ และประมง ผู้ว่าราชการจังหวัด รวมทั้งมีวีดีทัศน์คำกล่าวต้อนรับและเปิดงานจากนายกรัฐมนตรีเกาหลี และเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ เจ้าชายแห่งเวลส์ ประเทศอังกฤษ

คุณ Kim Sung Hoon อดีตรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและป่าไม้ (ปี พ.ศ. 2541-43) ได้กล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเปิดการประชุมเกี่ยวกับภาพรวมและสถานการณ์เกษตรอินทรีย์ในประเทศเกาหลี  รวมทั้งปัญหาสำคัญที่ขบวนการเกษตรอินทรีย์เกาหลีกำลังประสบอยู่ เช่น โครงการปรับปรุงพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำ ที่จะต้องอพยพเกษตรกรอินทรีย์จำนวนมากออกจาพื้นที่

พระอาจารย์ Dobeop ซึ่งเป็นพระนิกายเซ็นในประเทศเกาหลี ได้กล่าวสุนทรพจน์ถึงความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงระหว่างมนุษย์ สิ่งแวดล้อม ดิน ต้นไม้ และดวงดาวต่างๆ ที่ทำให้เกิดสมดุลย์ของสิ่งต่างๆ ซึ่งเกษตรอินทรีย์เป็นระบบการเกษตรที่สามารถเชื่อมโยงองค์ประกอบเหล่านี้เข้าด้วยกัน

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้รับฟังสุนทรพจน์จากคุณ Sarojeni Rengam จากองค์กร Pesticide Action Network Asia and the Pacific (PAN-AP) ในมาเลเซีย ที่กล่าวถึงปัญหาเกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช และดอกเตอร์ Hans Rudolf Herren จากสถาบัน Millennium Institute ในสหรัฐอเมริกา ที่กล่าวถึงรายงานการศึกษาที่นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกกว่า 500 คนได้ร่วมกันศึกษาเกี่ยวกับแนวทางเกษตรที่จะช่วยแก้ปัญหาที่โลกกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันและในอนาคต ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งผลการศึกษายืนยันว่า เกษตรอินทรีย์เป็นทางเลือกที่สำคัญในการแก้ปัญหาดังกล่าว