เมนูออร์แกนิคที่ร้านอาหารบนเกาะพะงัน
หลังจากที่โครงการเกาะพะงัน เกาะเกษตรอินทรีย์ ของกระทรวงพาณิชย์ ที่ได้ว่าจ้างให้มูลนิธิสายใยแผ่นดินได้ดำเนินการเป็นที่ปรึกษาได้เริ่มจัดกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ร้านอาหาร โรงแรม และภาคส่วนอื่นๆ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของเกาะพะงันมาตั้งแต่ต้นปี 2554 ซึ่งทางมูลนิธิฯ ได้สนับสนุนให้เกิดการก่อตั้งชมรมเกษตรอินทรีย์เกาะพะงันขึ้น และได้ช่วยจัดทำระบบการตรวจสอบรับรองเกษตรอินทรีย์แบบชุมชนมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee System – PGS) จนได้รับรองฟาร์มเกษตรอินทรีย์บนเกาะพะงันไปแล้วกว่า 20 แห่ง  ในช่วงกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ทางมูลนิธิฯ ได้พัฒนาระบบการตรวจรับรองเมนูอาหารออร์แกนิคให้กับร้านอาหารบนเกาะพะงัน และได้เริ่มให้บริการรับรองเมนูอาหาร 9 เมนู เช่น ข้าวผัดและข้าวราดผักบุ้งออร์แกนิค ส้มตำออร์แกนิค รวมทั้งเครื่องดื่มน้ำผลไม้ปั่นออร์แกนิค และชาออร์แกนิค โดยร้านอาหารที่ผ่านการรับรอง 5 แห่ง คือ ร้านครัวสุพรรณ ร้าน Natural Healing ร้านอาหารอีสานคลาสิค โรงแรมพะงันบุรี  ร้าน Meeting Point โรงแรมพะงันชัย และร้านเบเกอรี่ Nira’s

เมนูอาหารออร์แกนิคของทั้ง 5 ร้านนี้จะต้องมีส่วนผสมที่ผลิตจากระบบเกษตรอินทรีย์ไม่น้อยกว่า 70% ไม่รวมน้ำและเกลือ และจะต้องไม่ใช่สารปรุงแต่งที่เป็นสารเคมี รวมทั้งผงชูรสด้วย  นอกจากนี้ ร้านอาหารออร์แกนิคเหล่านี้จะต้องมีระบบการแยกขยะะเศษอาหาร และจัดการขยะเศษอาหารที่ลดมลพิษต่อสิ่งแวด้อมด้วย

ร้านอาหารที่ผ่านการรับรองจะแสดงโลโก้ “เกษตรอินทรีย์ เกาะพะงัน” บนเมนูอาหาร เพื่อให้ผู้บริโภคได้เลือกสั่งเมนูอาหารตามความต้องการได้

เกาะพะงันเป็นกลุ่มแรกในประเทศไทยที่ได้จัดทำระบบการตรวจรับรองแบบชุมชนมีส่วนร่วม PGS รวมทั้งได้ใช้ระบบนี้ในการตรวจรับรองเมนูอาหารออร์แกนิคด้วย