หนังสือ “เพอร์มาคัลเชอร์”

-9%
หนังสือ “เพอร์มาคัลเชอร์”

ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบฟาร์ม สิ่งปลูกสร้าง และที่อยู่อาศัย ที่ให้ความใส่ใจกับระบบนิเวศ สภาพทางภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีความสอดคล้องกับนิเวศธรรมชาติ ประหยัดพลังงาน (โดยเฉพาะพลังงานที่ไม่หมุนเวียน) และผลิตปัจจัยสำคัญในการดำรงชีพ (อาหาร สมุนไพร) ด้วยตัวเอง

Category:

จดหมายข่าว

x
Show Buttons
Hide Buttons
X