เมล็ดพันธุ์ผักออร์แกนิค

เมล็ดพันธุ์ผักออร์แกนิค

มูลนิธิสายใยแผ่นดินได้รวบรวม คัดเลือก และผลิตเมล็ดพันธุ์ผักในระบบเกษตรอินทรีย์ เพื่อเผยแพร่ให้กับผู้สนใจ  เมล็ดพันธุ์ทั้งหมดเป็นลูกผสมเปิด ซึ่งผู้ปลูกสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ไปใช้ปลูกต่อได้เอง  ดูรายละเอียด [link]

ราคา : 30 บาท/ซอง

จดหมายข่าว

x
Show Buttons
Hide Buttons
X