ข้าวสองสีออร์แกนิค ข้าวหอมมะลิ+ข้าวมะลิแดง

ข้าวสองสีออร์แกนิค ข้าวหอมมะลิ+ข้าวมะลิแดง

ประกอบด้วยข้าว 2 ชนิด ผสมกันในอัตราส่วนที่พอเหมาะ และเป็นข้าวที่เพาะปลูกด้วยระบบเกษตรอินทรีย์ที่ได้มาตรฐาน ข้าวมะลิแดงมีคุณค่าทางโภชนาการ วิตามิน แร่ธาตุต่างๆ พร้อมทั้งมีกากใยอาหาร  เมื่อหุงแล้วจะมีกลิ่นหอม สีสวยออกชมพู  เมล็ดข้าวนุ่ม เหมาะกับผู้ชอบทานข้าวหอมมะลิ แต่อยากได้คุณค่าโภชนาการจากข้าวหอมนิลไปพร้อมๆกัน

ปลูกโดยสมาชิกของ
* กลุ่มเกษตรอินทรีย์อำเภอสนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
* กลุ่มเกษตรอินทรีย์ บ้านหนองสนม เขตปฏิรูปที่ดิน จ.อุบลราชธานี
* กลุ่มเกษตรกรทำนาบากเรือ จ.ยโสธร
* กลุ่มเกษตรกรทำนานาโส่ จ.ยโสธร
* กลุ่มเกษตรอินทรีย์เกษตรกรไทบ้าน จ.มหาสารคาม

ขนาด : 1 กก.
สถานที่จำหน่าย :

วิลล่ามาร์เกต
โฮมเฟรชมาร์ท
กูร์เม่ต์มาร์เกต
สหกรณ์กรีนเนท จำกัด

Category:

จดหมายข่าว

x
Show Buttons
Hide Buttons
X