-2 องศา เมื่อสองมือร่วมคลายโลกร้อน
สำนักพิมพ์ : UNDP
วันที่พิมพ์ : 27-May-1952
Summary :
รวบรวม กิจกรรม ของพื้นที่ต่างๆ ในไทย ที่เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อสิ่งแวดล้อมและลดภาวะโลกร้อน รวมทั้งการทำเกษตรอินทรีย์ในไทย โดยการสนับสนุน ส่งเสริมโดยมูลนิธิสายใยแผ่นดิน
รหัสหนังสือ : B0466
ปี : 2552
จำนวนหน้า : 206
หมวด: ชั้น 1