โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ หลักสูตร “เกษตรอินทรีย์ 101”

หลักสูตรนี้ออกแบบสำหรับผู้บริหารระดับกลางของหน่วยงานธุรกิจเอกชนที่สนใจเริ่มโครงการธุรกิจเกษรอินทรีย์หรือได้เริ่มทำเกษตรออินทรีย์แล้วและต้องการพัฒาธุรกิจเกษรอินทรีย์ห้เติบโตขึ้น โดยมีวัตุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรอินทรีย์และสร้างผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรอินทรีย์ใหม่

ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดการสัมมนาและส่งใบสมัครเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเกษรอินทรีย์ 101 ได้ตามเอกสารแนบ

หรือติดต่อสอบถามได้ที่คุณวนัสนันท์ กิตติคุณ
Tel: 02-867-8777 Ext. 2165
E-Mail: admin@thaiorganictrade.com

Attachmentขนาด
tota_organic101.doc59.5 KB