โลกร้อน บทเรียนจากอนาคต
สำนักพิมพ์ : สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา
วันที่พิมพ์ : 2538
จำนวนหน้า : 95