เงามฤตยู

Home | ห้องสมุด | เงามฤตยู
เงามฤตยู
ผู้แต่ง: สายหยุด บุญยรัตพันธุ์ และ วิภา จักรพันธุ์ (แปล)
สำนักพิมพ์: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
วันที่พิมพ์: 2517, 2525
Summary:

แปลจาก Silent Spring โดย Rachel Carson เป็นหนึ่งในหนังสือที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดในแวดวงนักสิ่งแวดล้อมและเกษตรอินทรีย์  หนังสือ Silent Spring พยายามอธิบายถึงปัญหาและผลกระทบจากการปนเปื้อนของสารเคมีการเกษตรในสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งยาฆ่าแมลงและยาปราบวัชพืช

รหัสหนังสือ: B0322
ปี:  2517
จำนวนหน้า: 353

จดหมายข่าว

x
Show Buttons
Hide Buttons
X