สหกรณ์กรีนเนทได้รับรองมะพร้าวแฟร์เทรดรายแรกของไทย
[กรีนเนท]  สหกรณ์กรีนเนทได้ริเริ่มทำงานกับกลุ่มพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ที่อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มาตั้งแต่ปี 2545 ซึ่งมีผลผลิตหลักคือ มะพร้าว และได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ จนได้ทำการส่งออกผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวไปยังสหภาพยุโรปมานานกว่า 5 ปี จนเมื่อปลายปีที่ผ่านมา ทางหน่วยงานมาตรฐานแฟร์เทรด (Fairtrade Labelling Organization หรือที่รู้จักกันในชื่อย่อว่า FLO) ได้กำหนดมาตรฐานราคาขั้นต่ำของผลผลิตมะพร้าวแฟร์เทรดสำหรับประเทศแล้วเสร็จ ทางสหกรณ์กรีนเนทจึงได้สมัครขอขยายการรับรองมาตรฐานแฟร์เทรดเพิ่มเติม จากเดิมที่ได้ขอการรับรองข้าวแฟร์เทรดมาแล้วตั้งแต่ปี 2545 ซึ่งเป็นผู้ผลิต-ส่งออกรายแรกของโลกที่ได้รับการรับรองมาตรฐานข้าวแฟร์เทรด

ล่าสุดเมื่อ 2 กรกฏาคม 2553 ที่ผ่านมา ทางหน่วยตรวจรับรองแฟร์เทรด (FLO-CERT) ก็ได้แจ้งผลการรับรองมะพร้าวแฟร์เทรด ที่สหกรณ์กรีนเนทได้ยื่นใบสมัครไปเมื่อต้นปี 2553 ซึ่งทำให้สหกรณ์กรีนเนทเป็นผู้ผลิตมะพร้าวแฟร์เทรดรายแรกของประเทศไทยด้วย

ในปัจจุบัน กลุ่มพัฒนาเกษตรอินทรีย์นี้มีสมาชิกผู้ผลิตมะพร้าวเกษตรอินทรีย์-แฟร์เทรดอยู่ 23 คน และมีผลผลิตประมาณ 400,000 ลูกต่อปี และมีผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะพร้าวที่วางจำหน่ายหลายอย่าง ทั้งกะทิ มะพร้าวเกล็ด และน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ (virgin coconut oil)