ผลงานที่ผ่านมา

สหกรณ์กรีนเนทเป็นหน่วยงานบุกเบิกเกษตรอินทรีย์และแฟร์เทรดในประเทศไทย โดยได้มีส่วนร่วมสำคัญในการจัดตั้งองค์กรระดับประเทศทั้งในด้านเกษตรอินทรีย์และแฟร์เทรด

ขบวนการเกษตรอินทรีย์

  • เข้าเป็นสมาชิกสามัญของสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ หรือ International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 โดยกรีนเนทได้เข้าเป็นสมาชิกสามัญองค์กรแรกจากประเทศไทย

 

  • เป็นหน่วยงาน ที่้ร่วมก่อตั้ง “สำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์” (มกท.) เพื่อทำหน้าที่ในการตรวจสอบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ในปี พ.ศ. 2538 โดยร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชนอื่นๆ อีกหลายหน่วยงาน เช่น เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก ซึ่ง มกท. ได้กลายเป็นหน่วยงานตรวจสอบรับรองเกษตรอินทรีย์ที่สำคัญในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ให้บริการตรวจสอบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์กับผู้ผลิตและผู้ประกอบการกว่า 1,000 ครอบครัว

 

  • เป็นผู้บุกเบิกตลาดเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย จนปัจจุบัน ตลาดเกษตรอินทรีย์ในประเทศได้พัฒนาขึ้น จนมีการจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ในห้างซุเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ๆ เกือบทั้งหมด และมีมูลค่าตลาดปีละกว่า 500 ล้านบาท (ข้อมูลปี พ.ศ. 2549) โดยมีสินค้าราว 15 ชนิด ที่จำหน่ายในห้างซุปเปอร์มาร์เก็ต 15 แห่ง กว่า 50 สาขาทั่วประเทศไทย
  • เป็นหน่วยงานที่อยู่ร่วมก่อตั้งสมาคมการค้าเกษตรอินทรีย์ไทย และตัวแทนของสหกรณ์ฯ ได้รับเลือกตั้งให้เป็นเลขาธิการของสมาคมฯ มาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2548 – 2550

 

  • ผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์ฯ ได้ส่งออกไปจำหน่ายในหลายประเทศในยุโรป (เช่น เยอรมัน สวิสเซอร์แลนด์ อิตาลี เบลเยี่ยม ออสเตรีย ฝรั่งเศส สเปน อังกฤษ) แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ มาเลเซีย และผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานตรวจสอบรับรองจากต่างประเทศมากมาย

< กลับไปด้านบน >

การค้าที่เป็นธรรม

  • เข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมการค้าที่เป็นธรรมระหว่างประเทศ หรือ International Fair Trade Association (IFAT) ซึ่งเป็นองค์กรกลางของผู้ประกอบการค้า ที่มีนโยบายหลักขององค์กรในการส่งเสริมระบบการค้าที่เป็นธรรม

 

  • ได้รับการรับรองมาตรฐานแฟร์เทรดของ Fairtrade Labelling Organization สำหรับโครงการข้าวแฟร์เทรดเกษตรอินทรีย์ จาก FLO-Cert เยอรมัน ในฐานะผู้ผลิตและผู้ส่งออกข้าวแฟร์เทรด ตั้งแต่ พ.ศ. 2545

 

  • เป็นองค์กรผู้ร่วมก่อตั้งไทยแฟร์เทรดฟอรั่ม เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2550

< กลับไปด้านบน >