ที่ซื้อและสั่งซื้อ

ปัจจุบัน เมล็ดพันธุ์ผักเกษตรอินทรีย์ กรีนเนท ไม่ได้มีจำหน่ายในร้านค้าทั่วไป

ถ้าท่านสนใจสั่งซื้อโดยตรงได้ที่ 02 277 9380 – 81 หรืออีเมล์หาเรา [อีเมล์]