ทำไมสินค้าเกษตรอินทรีย์ถึงแพงกว่าล่ะ

ผู้บริโภคส่วนใหญ่ต่างก็ให้ความสนใจกับการดูแลรักษาสุขภาพกันมากขึ้น  อย่างยิ่งกับการเลือกซื้ออาหารที่ปลอดภัยซึ่งมีมากมายหลากหลายในปัจจุบัน  รวมถึงผลผลิตจากระบบเกษตรอินทรีย์ที่เป็นทางเลือกหนึ่งที่ผู้บริโภคทั้งหลายให้ความไว้วางใจ  แต่ก็ยังมีคำถาม ข้อสงสัย ติดอันดับยอดนิยมจากผูบริโภคว่า  “ทำไมผลผลิตและสินค้าเกษตรอินทรีย์ถึงราคาแพงกว่า ทั่วไป ทั้งที่ผลิตตามธรรมชาติ ไม่ต้องมีต้นทุนปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลง ก็ไม่น่าราคาแพงนะ”   เป็นเรื่องจริงที่ราคาผลผลิตและสินค้าเกษตรอินทรีย์มีราคาสูงในท้องตลาดเมื่อเทียบกับสินค้าทั่วไป  แต่เมื่อพิจารณาถึงรายละเอียดของค่าจัดการขบวนการผลิต และคำนวณต้นทุนต่อหน่วย จะพบว่าราคาของผลผลิตและสินค้าเกษตรอินทรีย์นั้นก็ไม่ได้แพงกว่าสินค้าทั่วไป เพียงแต่ว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่อาจจะยังไม่ได้เข้าถึงข้อเท็จจริง ที่จะประกอบกันเป็นภาพรวมให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องได้
ข้อมูลจากเวปไซด์ขององค์กรการอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) กล่าวถึงข้อเท็จจริงบางประการที่ เป็นเหตุผลของราคาผลผลิตและสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่สูงกว่าเอาไว้  ดังนี้

  • ฟาร์มเกษตรอินทรีย์มีขนาดเล็ก ใช้แรงงานต่อหน่วยในการผลิตมากกว่าฟาร์มทั่วไป (สาเหตุหนึ่งที่ต้นทุนการผลิตสูง)
  • ค่าใช้จ่ายในขบวนการหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตเกษตรอินทรีย์สูงกว่าเพราะในการขนส่ง หรือแปรรูปจะต้องแยกออกจากผลผลิตทั่วไปอย่างชัดเจน
  • ปริมาณของสินค้าเกษตรอินทรีย์ค่อนข้างน้อย ทำให้ค่าใช้จ่ายในการกระจายสินค้าต่อหน่วย ออกสู่ตลาดนั้นสูงกว่าผลผลิตทั่วไป
  • เกษตรกรได้รายได้ที่เป็นธรรมและพอเพียง
  • มีการจัดการมาตรฐาน คุ้มครองสัตว์เลี้ยงในฟาร์มได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า
  • มีจำนวนจำกัดเมื่อเทียบกับความต้องการของผู้บริโภค