ข้าวอินทรีย์ ฤาจะแก้จน?
สำนักพิมพ์ : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วันที่พิมพ์ : 11-Dec-1964
รหัสหนังสือ : B0214
ปี : 2550
จำนวนหน้า : 166
หมวด : ชั้น 1