สหกรณ์กรีนเนทได้ขึ้นทะเบียน “ธุรกิจเพื่อสังคม”

        หลังจากรอคอยมานาน คณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติก็ได้เริ่มพิจารณาใบสมัครและอนุมัติสถานประกอบการที่ยื่นคำขอหนังสือรับรองกิจการเพื่อสังคม โดยในการประชุมของคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 10...
อ่านต่อ