เตรียมสนับสนุน 5 อบต. นำร่องปรับตัวลดโลกร้อน

เขียนเมื่อ 15 มกราคม 2556 มูลนิธิสายใยแผ่นดินจับมือมูลนิธินโยบสุขภาวะร่วมกันผลักดันแผนงาน “ชุมชนปรับตัวรับมือโลกร้อน” โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) โดยทางมูลนิธินโยบายสุขภาวะจะเน้นเกี่ยวกับการสนับสนุนชุมชนให้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก...
อ่านต่อ