กรีนเนทขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อสังคมสำหรับเกษตรยั่งยืนในเอเชีย

เขียนเมื่อ 26 มีนาคม 2556 Change Fusion (หน่วยงานในสังกัดมูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ซึ่งมีภาระกิจหลักในการสนับสนุนธุรกิจเพื่อสังคม) ร่วมกับกรีนเนท...
อ่านต่อ