ที่ซื้อและสั่งซื้อ

ปัจจุบัน เมล็ดพันธุ์ผักเกษตรอินทรีย์ กรีนเนท ไม่ได้มีจำหน่ายในร้านค้าทั่วไป ถ้าท่านสนใจสั่งซื้อโดยตรงได้ที่ 02 277 9380 –...
อ่านต่อ

ผักปลังเขียว [5701MTC]

ลักษณะเด่นประจำพันธุ์ ผักปลังมีช่อดอกเป็นพวง ยอดดก ใบและลำต้นสีเขียว รสชาติดี ดิน/สภาพอากาศที่เหมาะสม เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนปนทรายระบายน้ำดี ชอบแดด ดูแลรักษาง่าย...
อ่านต่อ