เรียนรู้จากการทำ หลักสูตร “เพอร์มาคัลเจอร์ พื้นที่วิถีชีวิตที่ยั่งยืน”

เขียนเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2561 มูลนิธิสายใยแผ่นดินร่วมกับร่วมกับวิสาหกิจชุมชนแม่ทาออร์แกนิคจำกัดมีแผนที่จะพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ Mae Tha Sustainable Living...
อ่านต่อ