โครงการศึกษาและจัดทำข้อมูล สถานการณ์การผลิตและการตลาดสินค้าอินทรีย์

ระยะเวลา เริ่ม: เมษายน 58 สิ้นสุด: กันยายน 58 เนื่องจากปัจจุบัน ยังไม่เคยมีการศึกษาสถานการณ์การตลาดสินค้าอินทรีย์อย่างเป็นระบบ...
อ่านต่อ

เครือข่ายไทยพีจีเอสออร์แกนิคพลัสเตรียมออกตรากลาง

ในการประชุมเครือข่ายเครือข่ายไทยพีจีเอสออร์แกนิคพลัสเมื่อบ่ายวันนี้ ซึ่งมีกลุ่มเกษตรอินทรีย์ที่จัดทำระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) ซึ่งมีสมาชิกกว่า 10 หน่วยงาน และมีผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ในเครือข่ายกว่า 500 ครอบครัวทั่วประเทศ...
อ่านต่อ