รายงานฉบับสมบูรณ์: โครงการศึกษาและจัดทำข้อมูลสถานการณ์การผลิตและการตลาดสินค้าอินทรีย์

ผู้แต่ง: วิฑูรย์ ปัญญากุล และชัยวัฒน์ คงสม สำนักพิมพ์: สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ วันที่พิมพ์: กันยายน...
อ่านต่อ

มกท. เริ่มให้บริการตรวจรับรองปศุสัตว์เกษตรอินทรีย์

การเลี้ยงสัตว์เกษตรอินทรีย์ในประเทศยังเป็นธุรกิจที่เพิ่งจะเริ่มต้น เพราะมีผู้ผลิตที่สนใจจะปรับเปลี่ยนการผลิตมาเป็นเกษตรอินทรีย์อยู่ไม่มาก แม้ว่า ตลาดในประเทศค่อนข้างเปิดกว้างสำหรับผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคจากสัตว์ โดยเฉพาะไข่ไก่ นม และเนื้อสัตว์ หลังจากได้ทดลองพัฒนามาตรฐานและระบบการตรวจสอบรับรองมาเกือบ 2...
อ่านต่อ