ตลาดเกษตรอินทรีย์ในไทยส่วนใหญ่เป็นสินค้านำเข้า

จากการสำรวจโดยกรีนเนท (ในช่วงเดือนมกราคม – กันยายน 2554) พบว่า มีสินค้าออร์แกนิควางจำหน่ายในร้านต่างๆ ในประเทศไทย (สำรวจ...
อ่านต่อ