สมาคมการค้าเกษตรอินทรีย์ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์เตรียมแผนพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 54

  กระทรวงพาณิชย์ปรึกษาได้ประชุมร่วมกับสมาคมการค้าเกษตรอินทรีย์ไทย เพื่อจัดเตียมแผนส่งเสริมธุรกิจและการตลาดเกษตรอินทรีย์ไทย โดยยุทธศาสตร์หลักจะเน้นการพัฒนาตลาดทั้งในและต่างประเทศ โดยตลาดในประเทศนั้น จะมีการส่งเสริมในลักษณะของตลาดกลุ่มสินค้าเกษตรอินทรีย์ (organic business community)...
อ่านต่อ