กรีนเนทแลกเปลี่ยนบทเรียนการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์กับมาเลเซีย

ตลาดเกษตรอินทรีย์ในมาเลเซียยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง แต่การผลิตดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นช้ามาก ทำให้การสัมมนาเกษตรอินทรีย์ของเมเลเซียในปีนี้พยายามระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการเร่งรัดการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในประเทศ ภายใต้หัวข้อหลักการประชุม “Fast Forwarding Organic Agriculture in...
อ่านต่อ