กระทรวงเกษตรฯ ผลักดันตรากลางสำหรับภาครัฐ “Orgnaic Thailand”

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เสนอคณะรัฐมนตรีให้มีมติอนุมัติกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดลักษณะของเครื่องหมาย การใช้เครื่องหมาย และการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานกับสินค้าเกษตรอินทรีย์ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา ซึ่งครม.ได้เห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรฯ...
อ่านต่อ