วิสาหกิจเพื่อสังคม

ผู้แต่ง: นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน สำนักพิมพ์: มูลนิธิเครือข่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะ วันที่พิมพ์: กุมภาพันธ์ 2560 Summary:...
อ่านต่อ

กรีนเนทขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อสังคมสำหรับเกษตรยั่งยืนในเอเชีย

เขียนเมื่อ 26 มีนาคม 2556 Change Fusion (หน่วยงานในสังกัดมูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ซึ่งมีภาระกิจหลักในการสนับสนุนธุรกิจเพื่อสังคม) ร่วมกับกรีนเนท...
อ่านต่อ