รายงานฉบับสมบูรณ์: โครงการศึกษาและจัดทำข้อมูลสถานการณ์การผลิตและการตลาดสินค้าอินทรีย์

ผู้แต่ง: วิฑูรย์ ปัญญากุล และชัยวัฒน์ คงสม สำนักพิมพ์: สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ วันที่พิมพ์: กันยายน...
อ่านต่อ