โครงการสนับสนันเกษตรกรรายย่อยให้เข้าสู่การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ โดยระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม

ระยะเวลา เริ่ม: ตุลาคม 58 สิ้นสุด: ธันวาคม 60 ขององค์กรอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ United...
อ่านต่อ

เครือข่ายไทยพีจีเอสออร์แกนิคพลัสเตรียมออกตรากลาง

ในการประชุมเครือข่ายเครือข่ายไทยพีจีเอสออร์แกนิคพลัสเมื่อบ่ายวันนี้ ซึ่งมีกลุ่มเกษตรอินทรีย์ที่จัดทำระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) ซึ่งมีสมาชิกกว่า 10 หน่วยงาน และมีผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ในเครือข่ายกว่า 500 ครอบครัวทั่วประเทศ...
อ่านต่อ

ประสบการณ์ PGS เกษตรอินทรีย์ที่นิวซีแลนด์

เมื่อ 16 มกราคมที่ผ่านมา มูลนิธิสายใยแผ่นดินร่วมกับเครือข่ายไทย PGS เกษตรอินทรีย์+ จัดสัมมนาเรื่อง ประสบการณ์การตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ PGS...
อ่านต่อ

ขับเคลื่อน PGS “ชุมชนรับรอง” ในประเทศไทย

หน่วยงานที่สนใจเรื่องชุมชนรับรอง (participatory gunrantee system – PGS) จากทั่วประเทศไทยได้ร่วมสัมมนา “ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วมแบบพีจีเอส” ที่จัดโดยเครือข่ายนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์...
อ่านต่อ