ท่าทีของ IFOAM อียู กับร่างกฏระเบียบใหม่เกษตรอินทรีย์ของสหภาพยุโรป

กลุ่ม IFOAM EU ได้จัดทำเอกสารแสดงจุดยืนที่ไม่เห็นด้วยกับร่างกฏระเบียบเกษตรอินทรีย์ใหม่ของสหภาพยุโรป ที่กรรมาธิการสหภาพยุโรปได้เผยแพร่ตั้งแต่เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2557 ซึ่งร่างกฏระเบียบใหม่...
อ่านต่อ