07/05/2019

พฤศจิกายน

เขียนเมื่อ 2 ธันวาคม 2558 ไม่นานก็มาถึงช่วงสิ้นปี  ช่วงเวลาที่รีบเร่ง ช่วงเวลาที่ผ่อนคลาย
07/05/2019

ตุลาคม 2558

เขียนเมื่อ 30 ตุลาคม 2558 สวัสดีค่ะ ฝนเริ่มห่างไป และสังเกตุเห็นท้องฟ้ามืดลงเร็วขึ้นกว่าที่ผ่านมา
07/05/2019

กันยายน 2558

เขียนเมื่อ 30 กันยายน 2558 สวัสดีค่ะ เดือนนี้หลายพื้นที่มีฝนตกมาก และบางพื้นที่ที่รอคอยน้ำฝนให้กับต้นข้าว
07/05/2019

สิงหาคม 2558

เขียนเมื่อ 1 กันยายน 2558 อากาศยังคงร้อน สลับกับมีฝน บางพื้นที่มีลมพัดแรง
07/05/2019

กรกฎาคม 2015

เขียนเมื่อ 1 สิงหาคม 2558 สวัสดีค่ะ ฝนเริ่มตกในหลายพื้นที่ รักษาสุขภาพ
07/05/2019

มิถุนายน

เขียนเมื่อ 1 กรกฎาคม 2558 สวัสดีค่ะ ดูเหมือนอากาศยังคงร้อน และฝนยังแล้งในหลายพื้นที่
07/05/2019

พฤษภาคม

เขียนเมื่อ 30 พฤษภาคม 2558 สวัสดีค่ะ เข้าสู่ช่วงฤดูฝน แต่อากาศก็ยังร้อนจัด
07/05/2019

ธันวาคม 2557

เขียนเมื่อ 31 ธันวาคม 2557 สวัสดีค่ะ เดือนสุดท้ายของปี 2557
07/05/2019

พฤศจิกายน

เขียนเมื่อ 1 ธันวาคม 2557 สวัสดีค่ะ เดือนธันวาคม แล้วนะคะภาคเหนือ
07/05/2019

ตุลาคม 2557

เขียนเมื่อ 31 ตุลาคม 2557 สวัสดีค่ะ เดือนที่สิบของปีกำลังล่วงพ้นไป พร้อมกับฝนที่ลาจากฟ้าไปบ้างแล้วแต่บางพื้นที่ก็ยังมีหลงมาอยู่