สหกรณ์กรีนเนทได้ขึ้นทะเบียน “ธุรกิจเพื่อสังคม”

        หลังจากรอคอยมานาน คณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติก็ได้เริ่มพิจารณาใบสมัครและอนุมัติสถานประกอบการที่ยื่นคำขอหนังสือรับรองกิจการเพื่อสังคม โดยในการประชุมของคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 10...
อ่านต่อ

คลอดแผนปฏิบัติการพัฒนาเกษตรอินทรีย์

ที่ประชุมของคณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติเมื่อ 22 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ได้้มีมติอนุมัติแผนปฏิบัติการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2551 – 2554...
อ่านต่อ