ข้อเท็จและข้อจริง “ปลูกพืชอินทรีย์ไม่ดีอย่างที่คิด ปลูกพืชปลอดภัยจากสารพิษดีกว่าไหม”

ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2558 มีการเผยแพร่เอกสารกึ่งวิชาการ “ปลูกพืชอินทรีย์ไม่ดีอย่างที่คิด ปลูกพืชปลอดภัยจากสารพิษดีกว่าไหม” ที่เขียนโดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. อำนาจ...
อ่านต่อ

ข้าวเกษตรอินทรีย์ไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากสูงสุด: ความจริงที่ยังไม่ครบ

ปัจจัยสำคัญของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการเพาะปลูกพืชมีอยู่ 6 ปัจจัยสำคัญ คือ (1) ชนิดของปุ๋ยที่ใช้ (2) การจัดการน้ำในแปลงเพาะปลูก (3)...
อ่านต่อ

นโยบายเกษตรยั่งยืน-เกษตรอินทรีย์: กระบวนการสำคัญไม่น้อยกว่าเนื้อหา

ในช่วงนี้เป็นช่วงที่ประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของประเทศ ซึ่งประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วนต่างก็เล็งเห็นความสำคัญของการปฏิรูปประเทศในแทบทุกด้าน ทั้งการเมือง การศึกษา ระบบราชการ และการเกษตร ระบบการเกษตรของประเทศไทยประกอบด้วยเกษตรกรรายย่อย (เกษตรกรที่ใช้แรงงานครอบครัวเป็นหลัก) ซึ่งในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา...
อ่านต่อ