อาหารทะเล-โครงการประมงพื้นบ้าน ผ่านการรับรองมาตรฐานสินค้าอินทรีย์แห่งแรกของประเทศไทย

สินค้าประมงอินทรีย์ ของโครงการประมงพื้นบ้าน – สัตว์น้ำอินทรีย์ ได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าอินทรีย์เป็นแห่งแรกของประเทศไทย โครงการประมงพื้นบ้าน-สัตว์น้ำอินทรีย์ ดำเนินการโดยมูลนิธิสายใยแผ่นดิน ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสหภาพยุโรป ตั้งแต่...
อ่านต่อ

ธนาคารปูม้าชุมชน: นวัตกรรมและภูมิปัญญาในการฟื้นฟูทะเลไทยของชาวประมงพื้นบ้าน

ปูม้ามีรสชาดอร่อยเป็นที่นิยมในหมู่คนที่ชื่นชอบบริโภคอาหารทะเล เนื้อปูที่แน่นและมีรสหวานแสดงให้เห็นถึงความสดและสมบูรณ์ของปูม้า ปูม้าที่มีคุณภาพดีส่วนใหญ่จับโดยชาวประมงพื้นบ้านที่ใช้อวน (จม) ปูที่มีตาอวนขนาดประมาณ 4 นิ้ว ซึ่งจะจับได้ปูที่มีขนาดใหญ่และยังมีชีวิตอยู่ในขณะลำเลียงขึ้นฝั่ง ปูม้า...
อ่านต่อ

ลูกปลาทูกับแม่ปูไข่: หัวเลี้ยวหัวต่อของความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลไทย

วันนี้ผู้เขียนอยากจะพูดถึงสัตว์ทะเลสองชนิดที่เป็นอาหารยอดนิยมของคนไทยมาช้านาน ชนิดหนึ่งอาจกล่าวได้ว่าเคยเป็นอาหารประจำชาติของคนไทยที่ไม่ว่าจะมีฐานะทางเศรษฐกิจระดับไหนก็สามารถหารับประทานได้ไม่ยากเพราะมีราคาย่อมเยาหาซื้อได้ง่าย อาหารชนิดนี้ก็คือ “ปลาทู”ส่วนชนิดที่สองเป็นอาหารทะเลราคาแพงส่วนใหญ่จะรับประทานกันในโอกาสพิเศษหรือเวลามีโอกาสไปเที่ยวทะเลที่เป็นแหล่งผลิตจริง ๆ อาหารที่ว่านี้ก็คือ “ปูม้า” “ปลาทู”ในประเทศไทยส่วนใหญ่เกิดและเจริญเติบโตในทะเลฝั่งอ่าวไทยมีวงจรชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายอยู่ในทะเลบริเวณจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงครามไล่ลงไปจนถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานี...
อ่านต่อ

ระบบนิเวศและทรัพยากรชายฝั่งมีมูลค่ามากกว่าที่คุณคิด

ได้อ่านบทความของ โรเบิร์ต คอสแทนซ่า (Robert Costanza) และคณะเรื่อง มูลค่าของการบริการของระบบนิเวศของโลกและต้นทุนทางธรรมชาติ (The Value...
อ่านต่อ