ยุโรปเตรียมปรับระเบียบเกษตรอินทรีย์ใหม่: บางเรื่องจะยากขึ้น บางเรื่องจะง่ายขึ้น

กฎระเบียบของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับการผลิต-แปรรูป-นำเข้าสินค้าเกษตรอินทรีย์ปัจจุบัน (Regulation (EC) No 834/2007 and its implementing Regulations...
อ่านต่อ

เกษตรอินทรีย์อาเซียนรวมตัวเป็นสหพันธ์

หนึ่งในการประชุมที่มีขึ้นในช่วงงาน ONES 2017 เมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาก็คือ การประชุมของตัวแทนสมาคมเกษตรอินทรีย์จากประเทศต่างๆ 8...
อ่านต่อ