Skip to main content

ผักโขม [5505MTC]

ลักษณะเด่นของสายพันธุ์
ใบสีเขียว  ใบขนาดใหญ่  รสชาติดี  ให้ผลผลิตดี

ดิน/สภาพอากาศ   
ชอบดินร่วนปนทรายระบายน้ำดี ชอบแดด ปลูกได้ดีตลอดปี

คำแนะนำในการปลูก
การปลูกใช้เมล็ดหว่านห่างๆ ในแปลงที่เตรียมไว้แล้วใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักหว่านคลุมทับเมล็ดให้หนาพอเหมาะ แล้วคลุมด้วยฟางข้าวเพื่อรักษาความชื้น และรดน้ำให้ชุ่ม ทุกวัน
ถ้าปลูกไว้กินให้ใช้วิธีการหว่านห่างๆ บนแปลง / ถ้าปลูกเพื่อ เก็บเมล็ดพันธุ์ ให้ปลูกระยะห่าง 40ซม.x50 ซม.

การดูแลรักษา
การให้ปุ๋ย ครั้งที่ 1,2 เมื่อต้นพืชอายุได้ 30 วัน , 55-60 วันก่อนออกดอกควรใส่ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกที่ผ่านการหมักแล้ว(ให้สังเกตพืชด้วยว่าปุ๋ยหมักเพียงพอกับความต้องการหรือไม่อาจจะให้เพิ่มอีกได้)
การให้น้ำ ควรให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ ให้พอเหมาะกับพืชไม่ควรให้แห้งหรือแฉะมากเกินไป (ให้คอยสังเกตที่ดินปลูก)  

โรค - แมลง
กรณีโรคในผักโขมยังไม่พบ แต่จะมีแมลงมารบกวนกัดกินใบ ถ้ามีก็ให้ใช้วิธีการกำจัดด้วยมือก็เพียงพอแล้ว

ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยว
20-25วัน ก็ทยอยเก็บเกี่ยวได้

การเก็บเมล็ดพันธุ์เพื่อทำพันธุ์ต่อไป
เมื่อผักโขมจีนอายุประมาณ 55-60วัน จะเริ่มออกดอก หลังจากนั้นอีกประมาณ 70 วัน ให้สังเกตเมล็ดพันธุ์ว่าช่อดอก    แห้งหรือไม่ ถ้าสีของดอกและใบเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแก่ผสมสีน้ำตาลก็สามารถตัดต้นเพื่อนำไปตากได้ หลังจากนั้นให้นำไปตากแดด 3-4แดดเพื่อให้แห้ง เมื่อแห้งแล้วให้นำต้นที่ตากมาฟาดและขยี้ในกระสอบเพื่อเอาเมล็ดออกจากลำต้น จากนั้นนำเมล็ดที่ได้มาขยี้ เอาเปลือกหุ้มเมล็ดออกและใช้กระด้งผัดเอาเศษฝุ่นเศษเปลือกหุ้มเมล็ดออกให้หมดแล้วใช้ตะแกรงรูขนาดเล็กช่วยร่อนทำความอีกรอบ แล้วค่อยเก็บใส่ถุงกระดาษและเขียนชื่อและวันเดือนปีที่เก็บแล้วพับใส่ในถุงพลาสติกเก็บไว้ในตู้เย็นเพื่อรักษาอัตราการงอกและลดการหายใจของเมล็ดพันธุ์ให้น้อยที่สุด  จะสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้ได้นานเกิน 2 ปีขึ้นไป